Årsmöte 2021: Ett bra år trots pandemin

26 augusti 2021 09:00

På onsdagskvällen hölls BIK Karlskogas årsmöte 2021 och styrelsen redogjorde för en säsong som inte liknar någon annan tidigare säsong men som trots en oviss inledning och tuffa förutsättningar fick ett positivt slut.


Ett 20-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och fanns på plats på Karlskoga hotell för att höra styrelsen för BIK Karlskoga redogöra för det gångna året och ta del av bland annat det ekonomiska och sportsliga läget.

Föreningen BIK Karlskogas ordförande Lennart Fräjdin inledde och kunde berätta om en säsong med ett starkt sportsligt resultat men där konsekvenserna av pandemin och restriktionerna blivit stora. Till exempel avbröts J20:s och J18:s säsonger tidigt då ingen grundserie genomfördes. Juniorernas och ungdoms träningsmöjligheterna påverkades negativt av restriktionerna under stora delar av säsongen.

Restriktionerna kring publik innebar enligt styrelsens verksamhetsberättelse 'ett synnerligen stort tapp' vad gäller biljettintäkter och försäljning i Nobelhallen men BIK Karlskoga kan ändå, trots rådande omständigheter, visa upp ett positivt ekonomiskt resultat. De statliga bidrag som via idrottsrörelsen delades ut har här, enligt verksamhetsberättelsen, varit 'en god hjälp på traven'.

Sportchef Torsten Yngveson berättade om en oviss vår där ingen hade någon aning om vad som skulle hända. Hur skulle pandemin utveckla sig? Skulle man förlora de livsviktiga publikintäkterna? Skulle samarbetspartners börja hoppa av? Det var inledningsvis inte ens någon idé att sätta en budget.

Men trots att det så småningom blev spel inför i princip tomma läktare under hela säsongen skulle BIK Karlskoga ändå landa på fötterna.

Mats Boquist, ordförande i aktiebolaget BIK Karlskoga, gick igenom siffrorna i års- och koncernredovisningarna och kunde konstatera att klubben fått totalt cirka 5,5 miljoner kronor i statligt stöd. Det handlar dels om permitteringsstöd och dels om den ersättning som via Riksidrottsförbundet tilldelats Hockeyallsvenskan som i sin tur fördelat bland ligans lag.

Ersättningen från RF fördelas utifrån schabloner där varje klubb uppger vad de missat i intäkter och Mats och Torsten kunde konstatera att BIK har god historisk kunskap och att de känner sig trygga med siffrorna som redovisats.

En liten förlust för föreningen balanserades av en liten vinst för bolaget, vilket innebar ett plusresultat om 63 000 kronor. Ett resultat som förstås måste ses som en seger med tanke på den osäkerhet och de svarta moln som hängde över inledningen på den föregående säsongen.

En viktig anledning till att BIK ändå har klarat sig så bra är den lojalitet som såväl partners som privatpersoner visat. Detta lyfte såväl Lennart som Mats och Torsten. Lennart nämnde som exempel intäkterna i samband med den så kallade 1-kronasmatchen som trots avsaknad av publik inbringade mer än 1,1 miljon kronor.

Torsten: "Vi är stolta över hur vi klarat oss igenom det här året men också mycket tacksamma mot publik och partners som efterskänkt säsongskort och på andra sätt inte riktigt fått det de betalat för. Det är tydligt att vi har otroligt lojala människor runtomkring oss."

Lennart avslutade sin redovisning med att rikta ett stort tack till alla som bidragit till en stark säsong.

"Jag vill egentligen inte nämna några namn. Förutom spelare och ledare har vi alla på kontoret, alla värdefulla ideella krafter och alla andra som på olika sätt har stöttat och bidragit."

Ytterligare en positiv aspekt som man lyfte fram var marknadsavdelningens arbete där man fortsätter att skapa förutsättningar för klubbens långsiktiga satsning. Trots pandemin fortsätter marknadssidan att öka sina intäkter och i nuläget ser inte säsongen 21/22 ut att bli något undantag.

På ekonomisidan konstaterade man att det egna kapitalet, på koncernnivå, ökat med 100.000 kronor från april 2020 till april 2021 och nu ligger på 1,5 miljon kronor. Inför förra säsongen togs centralt ett beslut om att den så kallade elitlicensen skulle pausas på grund av de ekonomiska påfrestningar som pandemin förväntades innebära.

Mats redogjorde för den nya modell för elitlicens som är på väg att införas. Istället för ett generellt belopp - som enligt den tidigare trappan skulle bli 4 miljoner i eget kaptial för samtliga klubbar har man nu bestämt att det kommer att krävas att klubbarna har en viss procent av sin omsättning som eget kapital.

"Mer rimligt", konstaterade Mats. "En mindre klubb med liten omsättning är inte i behov av samma ekonomiska buffert som de största klubbarna med betydligt större omsättning. Vi kan inte se att vi kommer att ha några problem med kapitalkravet om det införs igen 2022."

Lennart avslutade med en hälsning från Johan Harrysson, ledamot i styrelsen men tyvärr förhindrad att delta. Harrysson meddelade att upphandlingen av entreprenör till ombyggnaden av Nobelhallen blivit ytterligare något försenad men att kommunen förväntar sig att tilldelningsbeslut (det vill säga kontraktsskrivning med entreprenören) kommer att bli av i slutet av oktober.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och även dess förslag till styrelse för det nya verksamhetsåret godtogs enhälligt av medlemmarna och det innebär att Lennart Fräjdin fortsätter som ordförande i ytterligare ett år. Ledamöterna Björn Konradsen, Paul Sjödin och Johan Harrysson fortsätter också liksom valberedningens Mats Kias (ordförande) samt Fredrik Sundström. Även revisorerna åtnjuter fortsatt förtroende.