2021-12-03 AIK - Karlskoga 2-3

Hockeyallsvenskan2021-12-042 min 57 sek

2021-12-03 AIK - Karlskoga 2-3