2021-11-17 Karlskoga - MoDo 3-0

Hockeyallsvenskan2021-11-183 min 2 sek

2021-11-17 Karlskoga - MoDo 3-0