2020-11-01 Karlskoga - MODO 4-3 (OT)

Hockeyallsvenskan2020-11-023 min 39 sek

2020-11-01 Karlskoga - MODO 4-3 (OT)