2020-10-16 Segerintervju: Karl Helmersson, Karlskoga

Hockeyallsvenskan2020-10-161 min 43 sek

2020-10-16 Segerintervju: Karl Helmersson, Karlskoga