2019-12-20 AIK - Karlskoga 0-1

Hockeyallsvenskan2019-12-213 min 10 sek

2019-12-20 AIK - Karlskoga 0-1