2019-12-01 Karlskoga - MODO 7-0

Hockeyallsvenskan2019-12-022 min 52 sek

2019-12-01 Karlskoga - MODO 7-0