2019-10-02 AIK - Karlskoga 1-6

Hockeyallsvenskan2019-10-033 min 13 sek

2019-10-02 AIK - Karlskoga 1-6