Värdegrund

Gemenskap

I BIK Karlskoga gör vi allt tillsammans i en positiv anda. Klubben skapar gemenskap mellan spelare, ledare, organisation och publik samtidigt som vi skapar glädje, trivsel, idrottsandra och god underhållning. Vi har bara varandra!

Kamratskap

BIK Karlskoga ska vara en trygg miljö där alla trivs och får vara sig själva och samtidigt känner sig lika mycket värda.

Engagemang

Alla utför sina uppgifter med ett stort engagemang och stolthet samtidigt som vi alltid har strävan att uppnå det bästa resultatet.

Lojalitet

I BIK Karlskoga är vi lojala och hjälper varandra. Vi visar alltid upp en lojalitet mot klubben, mot samarbetspartners och sportens regler.