Värdegrund

Inför säsongen 21/22 har vi utarbetat en ny, uppdaterad värdegrund som vi just nu håller på att implementera. A-laget, Juniorerna och Ungdom samt personal och funktionärer omfattas och vi kommer att arbeta på olika sätt för att göra vår värdegrund levande och närvarande i såväl det dagliga arbetet som i långsiktiga beslut.

Ingenting sitter i väggarna.

Det är vi tillsammans som varje dag genom hårt arbete, engagemang, respekt för överenskomna regler och en övertygelse om allas lika värde skapar det BIK Karlskoga vi vill ha.

Alla, oavsett vem man är och vilka mål man har, är välkomna till BIK Karlskoga och ska få möjlighet att må bra och utvecklas här.

Både elit- och breddidrott har sina självklara platser i BIK Karlskoga.

Värdegrunden summeras i fyra följande punkter:

 

BIK-andan 

I BIK Karlskoga tar vi hand om varandra och behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Alla ska med, ingen lämnas utanför.

Konkret innebär detta:

Alla hälsar på varandra.

Vi peppar varandra och hjälps åt med att alltid ha en positiv syn.

Vi tar hand om nya och ser gemensamt till att alla runtomkring oss mår bra.

Vi hjälps åt med utmaningar och problem och gläds med varandra och firar framgångar tillsammans.

Alla är viktiga, alla behövs oavsett roll eller förutsättningar.

Vi uttrycker oss inte nedsättande om andra och vi tar bestämt avstånd från negativ särbehandling och diskriminering.

 

Vi har bara varandra 

Vi representerar alltid klubben, både på och utanför isen samt utanför hallen.

Vi följer det vi kommer överens om, liksom vår värdegrund samt lagar och regler.

Konkret innebär detta:

Vi följer samhällets lagar och regler.

Vi följer de regler som vi satt upp inom klubben/laget.

Vi har högt i tak men tänker på hur vi uttrycker oss så att vi inte sårar och kränker andra.

Vi tänker på hur vi talar om varandra och om klubben.

Problem, konflikter och missnöje tas först upp internt och utreds utan dröjsmål. Det ska vara tydligt vem man kan vända sig till.

Vi låter inte vår frustration gå ut över andra. Om så ändå händer, eller om vi på annat sätt betett oss illa, tar vi ansvar för det vi gjort och ber om ursäkt.

 

Stolta BIK:are

Det är vi, tillsammans, som är laget. För det krävs en miljö där alla känner sig trygga, sedda och viktiga.

Konkret innebär detta: 

Ishockey är en lagsport vilket innebär att det är laget före jaget som gäller.

Men laget består av individer och om man inte mår bra kan man inte prestera. Därför är det vårt gemensamma ansvar att se till att alla i laget får bra förutsättningar och känner sig sedda, viktiga och behövda.

Nobelhallen ska vara en trygg miljö för alla. I BIK Karlskoga ska man kunna vara sig själv. Vi ska ha en miljö där man vågar berätta om hur man mår och där man får stöd när man behöver.

Vi är beroende av ideella krafter, vår publik och våra partners. De är också stolta BIK:are och ska behandlas som sådana.

 

Vi har en dröm

För att nå våra mål – såväl gemensamma som individuella - krävs samarbete, engagemang, konstruktiva arbetssätt och ett långsiktigt, hållbart tänk.

Konkret innebär detta:

Vi sätter upp gemensamma mål, såväl i klubben som i varje lag, som vi sedan tillsammans strävar för att uppnå.

Vi stöttar och hjälper varandra att uppnå även personliga mål.

Ett av klubbens övergripande mål är att utbilda och utveckla spelare och övrig personal. Det innebär att ett pedagogiskt, långsiktigt tänk är utgångspunkten i alla vi gör.

Det innebär till exempel att kritik ska vara konstruktiv, nyanserad och saklig.