BIK på besök

BIK-andan är en viktig grundsten i klubben. Den ligger till grund för både individuell och gemensam framgång och den bygger på en stark värdegrund, kamratskap och samarbete.

BIK Karlskogas motto ”Vi har bara varandra” innebär att man hjälps åt för att skapa en bra miljö där alla trivs, känner sig sedda och får motivation och uppmuntran för att lyckas nå både individuella och gemensamma mål. Vi accepterar och peppar varandra istället för att kritisera och döma.

För BIK Karlskoga är det också viktigt att ge tillbaka och bidra med det vi kan till kommunen och människorna i Karlskoga.

I projektet BIK på besök tar vi därför med oss våra tankar och erfarenheter ut till Karlskogas klassrum och skolgårdar. Projektet har utvecklats i samarbete med stadens skolor med syftet att stötta skolorna i värdegrundsarbetet, nyansera bilden av hockey och hockeyspelare samt visa våra unga fans att skolan, läsning och en plan för en karriär vid sidan om rinken är viktigt även för ett hockeyproffs.

Utgångspunkten för projektet är att ett elitishockeylag och en skolklass har förvånansvärt mycket gemensamt. Båda består av en relativt stor grupp individer med olika förutsättningar och behov som alla är beroende av varandra för att utvecklas och nå framgång.

Varje besök utformas i nära samarbete med personalen. Vad behöver just den här gruppen ha hjälp med och hur ska vi lägga upp det för att få bäst effekt? Utgångspunkten är samtal och frågestunder om allt från hur man hanterar förluster till hur man är en bra kompis. Teorin följs sedan ofta av en praktisk del.