Try-out

Inför antagningen till NIU hålls flera try-outer under hösten

Planering för nästa try-outtillfälle är redan i full gång. Vi kommer att kalla de spelare som blir aktuella. Om du har frågor kontaktar du Marcus Kull, Johan Schoultz eller Markus Karlsson

---

Try outs är inte aktuella för dig som planerar att söka till LIP.