Målsättning

Vår målsättning är att vi ska slussa upp en spelare i snitt/år till vår seniorverksamhet från egna led och då är vår hockeyutbildning ett led i detta.

Målsättningen med verksamheten är även att underlätta för ungdomar att förena ishockeyträning med studier på gymnasienivå. Eleverna skall genom teoristudier och målmedveten träning ges möjlighet att utveckla sina idrottsfärdigheter så att den egna förmågan att utöva spelet förbättras. Verksamheten syftar till att ge en god grundutbildning för en eventuell senare elitkarriär.