Lokal ishockeyprofil

En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Mål och riktlinjer för verksamheten har utarbetats av Svenska Ishockeyförbundets Utvecklingsavdelning och Hockeygymnasieutskottet och skall uppfyllas vid den verksamhet som har klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.

LIP-ansvarig BIK Karlskoga
Markus Karlsson
070-5868598
[email protected]

Juniorkoordinator BIK Karlskoga
Marcus Kull, Juniorkoordinator
073-5206732
marcus.[email protected]

Rektor Möckelngymnasiet Karlskoga

Eva Eriksson Öhrn
070-4161636
[email protected] 

Är du intreserad av att gå LIP hos oss i BIK? Ladda ned blanketten och skicka in din intresseanmälan till oss!