Lokal ishockeyprofil

En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Mål och riktlinjer för verksamheten har utarbetats av Svenska Ishockeyförbundets Utvecklingsavdelning och Hockeygymnasieutskottet och skall uppfyllas vid den verksamhet som har klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.

BIK Karlskoga
Marcus Leandersson
073-9881062
[email protected]

BIK Karlskoga Ungdom
Stefan Friden
070-445 16 88
[email protected]

Rektor Möckelngymnasiet Karlskoga
Eva Eriksson Öhrn
070-4161636
[email protected]