Gymnasieprogram

När du söker Ishockeygymnasiet i Karlskoga har möjlighet att söka till en mängd olika program och ändå gå på ishockeygymnasiet. Följande program är valbara på Möckelngymnasiet.

  • Naturvetenskapliga programmet
  • Samhällsvetenskapliga programmet
  • Ekonomiprogramet
  • Teknikprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • VVS och Fastighetsprogrammet