Hemma
Karlskrona
KHK
Borta
Karlskoga
BIK

Video om matchen