Klubbchefen har ordet

12 januari 2018 13:45

Hej alla BIKare!


Det har varit en minst sagt turbulent tid och det är naturligtvis inget vi som klubb strävar efter. Tvärtom har BIK Karlskoga genom åren kännetecknats av trygghet och kontinuitet.

Läget i klubben är naturligtvis inte optimalt, varken sportsligt eller ekonomiskt. Vi har tappat lite publikintäkter, dock inte så mycket i antal besökare. Vi är otroligt stolta över att vi har en så trogen kärna som stöttar oss match efter match. Däremot har intäkten per åskådare sjunkit, vilket gör att det finns ett visst tapp i den totala publikbudgeten.

I gengäld har marknadssidan jobbat på bra och vi har skapat oss en hyfsad stabil grund att stå på, trots att vi genomgår en jobbig säsong sportsligt. Det faktum att vi ökat marknadsintäkterna rejält de senaste säsongerna gör att vi bättre tål en tyngre säsong sportsligt till skillnad för bara några år sedan.

Inför morgondagens enkronasmatch ligger vi lite efter budget och därför blir det extra viktigt att alla BIKare sluter upp och kommer till Nobelhallen.

Vad det gäller kostnadssidan är det spelartruppen som är den stora posten och jag förstår att folk haft frågor kring detta då den senaste månaden har varit rörig. Åtgärderna som har gjorts kring spelartruppen har inte lett till någon stor extra kostnad. Förklaringen är att vi har haft många spelare sjukskrivna och att spelarna som lämnat klubben har hittat nya uppdrag.

Som tidigare nämnts har förändringar eller lån aldrig varit något vi strävat efter. Men med tanke på tabelläge och den sportsliga situationen har vi känt oss nödgade att förändra i ett lag som stod och stampade. Vi är också medvetna om att förändringarna inte bara påverkat gruppen utan på olika sätt även hela Karlskoga.

Jag vill poängtera att med spelare vi tagit in och nu har kvar har vi en ambition att alla ska tillföra och stanna hos oss resten av säsongen. Tyvärr är det inte bara upp till oss då det är andra klubbar som äger rätten till spelarna i fråga.

Med det sagt strävar vi nu efter att vi kan ge den nya gruppen lite kontinuitet och trygghet.

Nu blickar framåt och ser fram emot morgondagens enkronas match mot Timrå.

Tillsammans ska vi reda ut det här!

Klubbchef
Torsten Yngveson