BIK Karlskoga och BIK Karlskoga Ungdom inleder samarbete kring bland annat värdegrund

5 november 2021 13:00

På onsdagskvällen samlades representanter för klubben, A-laget, juniorerna samt styrelsen och samtliga lag på Ungdom för en gemensam kväll som ska mynna ut i ett fördjupat samarbete kring bland annat värdegrunden.


Inför den här säsongen tog BIK Karlskoga på klubbnivå strategiska beslut när det gäller värdegrund och CSR, bland annat genom satsningen på att anställa Marie Angle i en tjänst där de här bitarna är en viktig del av arbetsbeskrivningen. Sedan tidigare har klubben bland annat utökat hockeygymnasiet med en breddsatsning, LIP, och i nära samarbete med kommunens grundskolor byggt upp BIK på besök.

"Värdegrunden är otroligt viktig för oss", kommenterar klubbchef Torsten Yngveson satsningen. "Våra partners ska känna sig bekväma i att välja att samarbeta med BIK Karlskoga, föräldrar ska känna sig trygga när de skickar sina barn till klubben och alla som på olika sätt är en del av BIK ska känna stolthet över att vara en del av klubben."

"För min egen del tog de här tankarna fart för några år sedan när en sportchef för en annan klubb i en krönika berömde oss för vår så kallade BIK-anda, som hon hävdade att vi nog inte själva förstod hur värdefull den var. Det kan vara svårt att ta på exakt vad BIK-andan innebär och det finns alltid en risk för att man börjar ta den för självklar och inte förstår att det ligger mycket hårt arbete bakom. Därför är det viktigt att vi medvetet satsar på det här arbetet", slår han fast.

En ny, uppdaterad värdegrund har i början av hösten tagits fram tillsammans i hela föreningen - där representanter från all verksamhet från A-laget till Ungdom varit med - och resultatet kan nu till exempel offentligt ses på tavlor på väggarna runt om i Nobelhallen. Värdegrunden bygger dels på det arbete som vi redan nu gör och dels det vi vill stå för och strävar mot och sammanfattas i rubrikerna 'BIK-andan', 'Vi har bara varandra', 'Vi har en dröm' och 'Stolta BIK:are'.

En värdegrund måste, som Torsten konstaterade, vara mer än vackra ord på en tavla - alla måste känna till, förstå och acceptera den och medvetet och aktivt implementera den i allt vi gör, varje dag. Det leder oss fram till nästa del av värdegrundsarbetet - att sprida kunskap, diskutera hur vi praktiskt ska gå till väga och göra riskbedömningar och handlingsplaner för att i första hand undvika och i andra hand hantera de problem som trots allt kommer uppstå på bästa sätt.

En önskan om ett samarbete mellan A-laget, juniorsidan och Ungdom har funnits länge. Efter att ha suttit samman med Ungdoms ledning och värdegrundsgrupp för att få veta vilket stöd och samarbete de önskar anordnade klubben på onsdagskvällen en uppstarts- och inspirationskväll på Karlskoga Hotell där klubben och samtliga lagdelar i Ungdoms verksamhet var representerade. Då delades även varsitt exemplar av en folder med den nya kompletta värdegrunden inklusive konkretisering ut till samtliga närvarande.

Efter att Marie Angle inlett med att kort hälsa alla välkomna och presentera BIK Karlskogas arbete med värdegrundsfrågor samt syftet med kvällen tog klubbchef Torsten Yngveson vid och berättade om tankarna bakom satsningen.

Han fick bland annat frågor hur klubben tänker angående de kränkningar som det rapporterats om från bland annat NHL och nu senast även från SHL i form av fruktansvärda inkilningsriter. Torsten konstaterade att ingen arbetsgivare/förening kan vara helt säker på att klara sig undan kränkningar eller olagliga handlingar eftersom det är människor vi har med att göra, men det gäller att vara ödmjuk inför detta och se till att arbeta förebyggande, ha fungerande handlingsplaner och motverka tystnadskulturer. Det är en grundläggande del av värdegrundsarbetet att se till att vi i BIK Karlskoga tar hand om varandra på ett bra sätt och följer till exmepl Barnkonventionen och övriga lagar och regler.

A-laget representerades av tränarna Karl Helmersson och Johan Schoultz samt spelarna Mikael 'Daggen' Eriksson, Kalle Jellvert och Gustaf Franzén och de pratade bland annat om hur man konkret arbetar med värdegrunden i A-laget.

Det nya faddersystemet introducerades också, där samtliga ungdomslag har fått minst två faddrar från A-lagets spelartrupp. Upplägget är hämtat från konceptet BIK på besök, som funnits sedan 2018 med syftet att spelarna ska stötta såväl personal som elever i frågor som till exempel kamratskap, normer samt att förhålla sig till regler. I fadderprojektet ska spelarna agera som bollplank och stöd för ledarna och som förebilder och inspiration för spelarna. Målvaktsgruppen kommer att ha A-lagets båda målvakter som faddrar och Tre kronors hockeyskola kommer ett större gäng spelare som deltar vid några tillfällen som ledare och spelare tillsammans bestämmer.

Fredrik 'Sudden' Sundin, mångårig materialare i klubben och A-laget var en uppskattad deltagare under mötet och fick även han en del frågor från ungdomslagens materialare. Han föreslog att Ungdom ska bjuda in honom till ett gemensamt möte där han kan ge lite mer konkreta tips om slipning och annat som kan vara svårt att ha koll på som ny materialare.

Klubbens båda hockeygymnasier, NIU och LIP, och juniorverksamheten var representerade av Johan Schoultz (ansvarig NIU, instruktör HG) och Linus Rundgren (ansvarig LIP, instruktör HG och tränare J18 R) samt Marcus Kull (juniorkoordinator, instruktör HG samt tränare J20R). De berättade bland annat om hur klubbens båda HG fungerar och svarade på frågor om hur urvalsprocesserna ser ut och vad man som ungdomstränare ska tänka på för att på bästa sätt förbereda spelarna för juniortiden.

Paul 'Palle' Sjödin, ordförande i BIK Karlskoga Ungdom, tog sedan över och pratade bland annat om det senaste avstämningmötet med kommunen och om hur Barnkonventionen tydligt ska implementeras i föreningens verksamhet. Han problematiserade och fick en del frågor kring bland annat speltid, föräldrakontakt, feedback, likvärdighet och andra frågor som klubben nu avser att arbeta vidare med.

'Palle' var nöjd med både upplägget och uppslutningen:

"Min första kommentar är: Klart över förväntan! Något sånt här har vi aldrig varit i närheten av tidigare. Vi skrapade faktiskt ihop nästan 40 ledare från Ungdom, exempelvis alla huvudansvariga/teamansvariga, lagledare och materialare vilket är mycket bra med tanke på att det är lovvecka. Jag har hunnit prata med ett antal som var närvarande, och dom tycker som jag, '5 getingar'. Verkligen något att jobba vidare med!"

Allra mest ser han fram emot fadderprojektet med A-lagsspelarna.

"A-lagsspelarna kommer i en förlängning vara mest värdefulla då vi relativt omgående sjösätter en uppgraderad form av fadderveksamhet gentemot våra olika ungdomslag. Dom har ju sedan tidigare det som kallas BIK på besök i skolor och andra forum, vilket har varit mycket positivt. Spelarna är ju deras förebilder och vi ser detta som oerhört viktigt för att fortsättningsvis få till ett bättre klimat hos våra barn och undomar.

När det gemensamma programmet var över fanns tid att träffas i smågrupper. Många ungdomsledare tog chansen att prata med varandra och med deltagarna från klubben. Nu går arbetet med värdegrunden vidare internt BIK Karlskoga Ungdom, där varje lag ska diskutera, implementera och göra egna handlingsplaner för värdegrundsarbetet. Värdegrunden kompletteras sedan med lämpliga dokument utifrån spelarnas ålder och mognad. Marie Angle kommer att fortsätta samarbeta med Ungdoms värdegrundsgrupp för att utveckla värdegrundsarbetet och hålla samarbetet levande.

'Palle':

"Fortsättningsvis så kommer vår värdegrundsgrupp, som består av sju ledare med Johan Karlsson som ansvarig, fortsätta att koka ner detta i olika delar och träffa varje lag/team i flera omgångar under säsongen, och där i prioriteringsordning behandla frågor som värdegrund, ledarnas roller, ansvar, Barnkonventionen och så vidare. Även Marie kommer att finnas med i detta arbete framgent."

"Vi knyter även ihop säcken mer fysiskt mellan BIK-A & BIK-U genom att till exempel BIK:s materialare kan träffa, instruera och utbilda ungdomsmaterialare. Och jag är ävertygad om att detta arbetssätt kommer att implementeras på andra plan mellan A-lag / Ungdom", avslutar han.

Här kan du läsa mer om BIK Karlskoga Ungdoms värdegrundsgrupp och dess arbete.


Sugen på att börja spela hockey, samarbeta med BIK Karlskoga Ungdom eller engagera dig som ledare? Läs mer om BIK Karlskoga Ungdom på deras hemsida som du hittar här.