BIK och Consensus i nytt samarbete

4 december 2017 10:05

Under våren 2018 kommer BIK Karlskoga tillsammans med Consensus att dra igång BIK-skolan.

Syftet med BIK-skolan är att klubben vill ge företag och organisationer möjligheten att kompetensutveckla sina medarbetare genom kvalitetssäkrade utbildningar.


Skolan skapar även en möjlighet att ge kompetensutveckling åt egna spelare, ledare samt personal som de kan dra nytta av i yrkeslivet, vilket kommer att höja klubbens attraktionskraft.

BIK-skolan kommer också kunna ge en stabil och återkommande intäktskälla för klubben. Utbildningspaketen är anpassade utifrån näringslivets uttalade behov och individers önskan om vidareutveckling.

Utbildningarna kommer att ske i Nobelhallens lokaler där deltagarna från såväl näringslivet som BIK Karlskoga kommer deltaga.

Den 21 mars 2018 kommer BIK-skolan att starta. Den första utbildningen som kommer att hållas blir inom stresshantering.

Stresshantering – En utbildningsdag
22/3, Nobelhallen
Pris: 6000 kr + moms/person
Utbildningsledare: Sören Hjälm

Fokus är att förstå varför och hur stress uppstår och kan upplevas (symtom) och påverka vår kropp vid långvarig exponering samt vad som är möjligt att göra för att förstå hur man hanterar den stress man upplever. Utbildningen lägger fokus på stresshanteringsmetoder, beteendeanalyser samt anspänningsreglerande tekniker. Utbildningen bygger på evidensbaserade teorier och modeller och varvar korta teorigenomgångar med praktiska övningar och gruppsamtal.

Målgrupp: Samtliga på företaget

Läs mer om vårens utbildningar.

Till höger i vår meny på hemsidan finns en flik med mer information om BIK-skolan. Sprid gärna denna information vidare på era arbetsplatser!