Viggo, Linnea och Emilia är våra första Stolt kompis-stipendiater!

13 juni 2022 18:00

Stort grattis säger vi till Viggo, Linnea och Emilia som är de historiska första mottagarna av BIK Karlskogas och LG Contractings nya Stolt Kompis-stipendium!


I BIK Karlskoga arbetar vi aktivt och löpande med värdegrundsfrågor. En del av detta är vårt projekt BIK på besök, som vi driver både internt med A-laget som faddrar i ungdomslagen och externt genom besök i kommunens skolor. Syftet med projektet är dels att stötta ledare och skolpersonal i arbetet med att implementera en modern, inkluderande värdegrund och att skapa en trygg, kreativ miljö, dels att vara förebilder för unga spelare och elever när det gäller frågor som kamratskap, studier, ansvar samt psykisk och fysisk hälsa. Rent konkret handlar besöken ofta mycket om hur man beter sig mot varandra och hur man ser till att alla trivs, mår bra, törs säga vad man tycker och accepteras för den man är.

En utveckling av detta är det stipendium som klubben nu tillsammans med partnern LG Contracting har instiftat. Även LG Contracting tycker nämligen att värdegrundsfrågor och allas lika värde är något som man måste lyfta fram och stå upp för.

"De här frågorna är oerhört viktiga, inte minst idag och då inte bara inom sportens värld. Vi tycker att klubbens BIK på besök är en bra satsning som vi gärna ställer oss bakom. Vi ville ta arbetet ytterligare ett steg framåt och kom därför, tillsammans med BIK, fram till att vi i vårt partneravtal ville instifta ett stipendium som uppmärksammar detta ", säger Stefan Leandersson, serviceledare på LG Contracting.

Han representerar företaget när de tre stipendiaterna på måndagskvällen bjudits in till Nobelhallen för att ta emot sina priser. Förutom det diplom som delades ut på skolorna när stipendiaterna offentliggjordes under skolavslutningen förra veckan ingår nämligen varsitt presentkort på Marknadsplats Karlskoga på 1000 kronor vardera.

Som det framgår på diplomet syftar stipendiet till att "lyfta fram och uppmuntra ungdomar som verkar i BIK-andan genom att de tar ansvar, behandlar alla med respekt och går i bräschen för en värdegrund som betonar allas lika värde". Det bör betonas att stipendiet inte har något specifikt med ishockey eller sport att göra. Skolpersonalen på kommunens tre högstadieskolor känner eleverna bäst och har därmed fått i uppdrag att utse en elev i årskurs 9 från varje skola som man anser uppfyller följande motivering:

"En bra kompis och en bra förebild som stöttar och peppar sina kamrater i sann BIK-anda oavsett vad som händer. Vår stipendiat är också tydlig med att alla är lika viktiga och ska respekteras för den de är."

Viggo Norling Liljedahl från Bredgårdsskolan, Linnea Larsen från Skrantaskolan och Emilia Ekman från Österledskolan blev de historiska första stipendiaterna och det är en glad trio som tillsammans med sina föräldrar samlats på BIK:s kansli.

"Jag hade inte förväntat mig att få något stipendium", konstaterar Linnea ödmjukt och får medhåll av de andra: "Det kom lite som en chock, faktiskt!"

Hur tänker ni själva kring de här frågorna - hur gör ni för att ta ert ansvar för att alla ska må bra och känna sig sedda och viktiga?

"Jag försöker alltid tänka på att behandla andra som jag själv vill bli behandlad", säger Viggo eftertänksamt.

"Jag försöker lyssna på vad alla vill säga och sedan tänka på hur alla vill ha det, inte bara hur jag själv vill ha det", förklarar Linnea. Emilia håller med. Hon och Linnea är nära vänner och tycker att det är lite extra kul att båda fått samma stipendium.

Till hösten väntar studier på Möckelngymnasiet för alla tre. Linnea och Emilia börjar båda Vård och omsorgsprogrammet medan Viggo börjar på Teknikprogrammet. Men först väntar sommarlov där Linnea tar BIK-andan med sig när hon ska arbeta med barn. Både hon och Emilia är dessutom med i Teaterföreningen Lysets sommarteater Peter Pan på Alfred Nobels Björkborn.

Vi i BIK Karlskoga är mycket stolta över våra tre första stipendiater! Skolorna har helt klart gjort ett bra val och vi önskar Viggo, Linnea och Emilia en fin sommar och ett stort lycka till med studier och annat som väntar.