BIK på besök - nytt samarbete med skolorna

7 maj 2019 08:30

När frågan kom kändes det helrätt och nu startar BIK Karlskoga ett nytt projekt tillsammans med stans grundskolor. "BIK på besök" kallas det och innebär att klubben kommer att arbeta tillsammans med skolorna inom viktiga områden som till exempel värdegrund och antidiskriminering.


BIK Karlskoga har fått önskemål från lärare och annan skolpersonal om ett samarbete och klubben känner att detta är något vi brinner för. För oss i BIK Karlskoga är det viktigt att ge tillbaka och bidra med det vi kan till kommunen och människorna i Karlskoga och vi har en lång tradition av att besöka stans skolor. Den här gången handlar det dock om ett mer konkret samarbete med stans grundskolor kring frågor som bland annat värdegrund och antidiskriminering.

Den så kallade "BIK-andan" är en viktig del av klubbens historia och våra framgångar och den bygger på en stark värdegrund, kamratskap och samarbete. BIK-mottot ”Vi har bara varandra” innebär att vi accepterar och peppar varandra istället för att kritisera och döma. Detta är grundstenar även i skolan och därför tar vi nu med oss våra tankar och erfarenheter ut till Karlskogas klassrum och skolgårdar.

BIK vill också nyansera bilden av hockey och hockeyspelare och visa våra unga fans att skolan och läsning är viktiga även för ett blivande hockeyproffs.

Projektets konkreta innehåll håller vi just nu på att arbeta fram tillsammans med grundskolorna och där utgår vi från deras önskemål och behov när vi skräddarsyr olika lösningar. Någon skola vill att vi uppmärksammar läsning, någon annan skola vill ha oss med på raster för att få eleverna att våga prova nya aktiviteter som man kanske inte normalt förknippar med hockey. Vi har till exempel redan nu fått önskemål om allt från hopprepstävlingar till käpphästshoppning.

Förutom olika aktiviteter kan vi också följa upp med samtal och frågestunder om allt från hur man hanterar förluster till hur man är en bra kompis. Överlag handlar projektet mycket om att lära eleverna att samarbeta och om att betona att alla är lika mycket värda och att alla får vara med.

BIK har redan nu flera aktiviteter planerade och är öppna för det mesta, så länge det går att kombinera med träningar och matcher. Carl Berglund är spelarnas representant och tar med sig olika spelare ut på uppdragen.

Klubben ser fram mot det första uppdraget - ett spännande besök i ett skolbibliotek!