Därför går BIK i Karlskogas första prideparad!

16 augusti 2022 07:00

Vi i BIK Karlskoga vill leva som vi lär och följa vår övertygelse om allas lika värde och om hur man bör vara mot varandra. För oss är det därför en självklarhet att delta i det historiska första Karlskoga Pride på lördag.


CSR står för Corporate Social Responsibility och det handlar om att vi som klubb tar ansvar och försöker dra vårt strå till stacken genom att stötta samhället och individerna i det. För oss i BIK Karlskoga är detta väldigt viktigt och en del av BIK-andan. I vår värdegrund slår vi bland annat fast att "I BIK Karlskoga tar vi hand om varandra och behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Alla ska med, ingen lämnas utanför."

Vi vill leva som vi lär, helt enkelt, och vara tydliga med allas lika värde och om hur man bör vara mot varandra.

Vi vet att det fortfarande år 2022, trots framstegen som gjorts genom åren, finns mörka krafter som vill förneka HBTQI-personer grundläggande mänskliga rättigheter. Inskränkande lagar runt om i världen, terrordåd och en rå ton i sociala medier och på nätet är några exempel på sådant som vi tillsammans måste stå upp emot.

Att vara ung och HBTQI (homosexuell, bisexuell, transsexuell, queer eller intersexuell) kan vara väldigt tufft. Forskning visar att den psykiska ohälsan generellt är större bland de här ungdomarna, främst för att de ofta är så utsatta av sin omgivning. Klimatet i skolorna och på andra platser där barn och ungdomar uppehåller sig är inte sällan hårt med kommentarer, kränkningar och till och med våld som kan sätta djupa spår. Allt detta bara för att de till exempel ser ut på ett sätt som uppfattas som annorlunda, har andra intressen eller har vågat komma ut som gay.

Detta vill vi kraftfullt markera mot!

Vi vet också att hockeyns värld generellt anses vara en stereotyp och ganska konservativ plats där toleransen är låg. Den här bilden vill vi ändra på. Vi i BIK Karlskoga arbetar målmedvetet för att Nobelhallen ska vara en säker och trevlig plats för alla.

För oss är det en självklarhet att delta i denna allra första Karlskoga Pride. Vi är stolta över att få gå tillsammans med våra vänner i den historiska paraden och hoppas att så många Stolta BIK:are som möjligt kommer för att visa sitt stöd.

Det finns en missuppfattning att man själv måste vara HBTQI för att gå i tåget. Inget kan vara mer felaktigt - att delta visar att man (oavsett politisk hemvist i övrigt) står bakom ett demokratiskt samhälle och grundläggande mänskliga rättigheter, dvs allas lika värde och rätt att vara den man är samt respekteras för det.

Och vi vill, en gång för alla slå fast att ALLA ska känna sig välkomna i BIK Karlskoga!

Här kan ni läsa mer om Karlskoga Pride.

Karlskoga Pride 20/8 2022

Samlingsplats: Parkstigen 13, kl 12:30 (den stora parkeringen nedanför Mötesplats Kupolen)

Paraden startar 13.00, går genom stan via Kungsvägen och avslutas i Ekmansdalen.

I Ekmansdalen väntar olika aktiviteter för hela familjen mellan kl. 13.30-15.30.