Månadens förening: Sköldkörtelförbundet Örebro
Publicerad: 2023-01-17
Det är dags att i samarbete med Möckelnföreningarna presentera månadens förening - Sköldkörtelförbundet i region Örebro som också finns på plats under morgondagens hemmamatch.

Trots att drygt en halv miljon svenskar är drabbade, är sköldkörtelnsjukdomar fortfarande är ganska okända och där det kan vara svårt att få rätt hjälp. Detta vill månadens förening i januari, Sköldkörtelförbundet, ändra på.

Sköldkörteln är en ganska anonym fjärilsformad liten körtel som sitter på halsens framsida. Men trots att den är liten är den långt ifrån obetydlig – det är den som skapar livsviktiga hormoner som påverkar bland annat hjärtat, hjärnan, levern, huden, magen och tarmarna. 

Flera olika sjukdomar kan uppstå, med följden att sköldkörteln tillverkar för mycket hormon (hypertyreos) eller för lite hormon (hypotyreos). Om problemen inte upptäcks eller om man inte får rätt hjälp ökar finns det en ökad risk för följdsjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, infertilitet, benskörhet, depression och demens. Lägg därtill att sköldkörtelcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige och västvärlden. 

Forskningen och behandlingsmetoderna kring sköldkörteln och dess sjukdomar går ständigt framåt men svensk vård vilar på gammal forskning. Detta är något som Sköldkörtelförbundet jobbar för att förändra. 

Förbundet bildades 1993 och är en ideell organisation för personer som lever med sköldkörtelsjukdom, deras anhöriga samt närstående. 2017 blev man ett riksförbund som idag består av 11 regionförbund, där Örebro-sektionen startade upp i december 2018. Alla har det officiella uppdraget är att ’arbeta för bästa möjliga hälsa hos en halv miljon sköldkörtelpatienter samt för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med patientlagen (2014:821)’.

Stöd till både patienter och vårdgivare

Anneth Ståhl är ordförande för Sköldkörtelförbundet i region Örebro som är månadens Möckelnförening för januari. Hon konstaterar att det finns mycket som behöver göras.

”Våra medlemmar upplever ofta att man inte blir lyssnad till eller trodd på inom sjukvården”, säger hon. ”Ofta får patienterna höra att problemen beror på livssituationen, att de till exempel är stressade eller deprimerade. Läkarna är mer intresserade av att blodvärden ligger inom referensvärdet än att patienten uppnår symptomfrihet.” 

”När det gäller hypotyreos så finns idag inga nationella riktlinjer eller kvalitetsregister, vilket är anmärkningsvärt eftersom det är en folksjukdom. Regionen är precis i uppstarten av den nya kunskapsstyrningen och där kommer vi som patientförening få vara med och förbättra informationen och arbeta för att vården av hypotyreossjuka ska individanpassas.”

Utöver att arbeta för att förbättra kunskapen inom vården och utveckla behandlingsmöjligheterna jobbar föreningen även aktivt för att stötta de enskilda medlemmarna. 

”Många sköldkörtelsjuka känner sig väldigt ensamma i sin sjukdom och därför kommer vi under våren att bjuda in till samtalsträffar där vi delar erfarenheter och kunskaper och stöttar varandra”, berättar Anneth.  ”Vi kommer också att starta upp studiecirklar runt om i regionen om hur man ’Får livet tillbaka’ samt bjuda in föreläsare i ämnet. Det kan handla om såväl endokrinologer som kostrådgivare, fysioterapeuter och så vidare.  Dessutom planerar vi för att delta i Hälsomässor inom region Örebro och i samarbete med regionförbundet i Värmland.”

Tipspromenad, information och medlemsvärvning

Symptomen kan komma smygande och kan misstas för andra sjukdomar. Trötthet, uppgång eller nedgång i vikt, frusenhet, håravfall, hjärtklappning och koncentrationssvårigheter är några tidiga symptom. 

Anneth har följande råd till den som misstänker att man har problem med sköldkörteln:

”Boka tid på vårdcentralen och kräva adekvat provtagning där såväl antikroppar som TSH, fritt T4, fritt T3, B-12, järnpanel, folat, homocystein och D-vitamin kontrolleras. Om du inte är nöjd med den hjälp du får kan du begära en så kallad ’second opinion’. Man kan byta läkare om man inte känner förtroende för den man möter eller byta vårdcentral. Det sistnämnda kan man enkelt göra på nätet via 1177 Mina vårdkontakter. Det finns också ett antal privatpraktiserande såväl allmänläkare som endokrinologer som tar emot såväl fysiska som digitala besök och som har fördjupade kunskaper om sköldkörtelsjukdomar.”

På onsdag finns Anneth och kollegorna Marie Blückert, Ann Cedvén och Lena Ranudd  från Sköldkörtelförbundet på plats i Nobelhallen med förhoppningen om att nå ut till fler. 

”Vi kommer att dela ut broschyrer med förhoppningen om att värva fler medlemmar. Anhöriga är också varmt välkomna eftersom det här är sjukdomar där stöttning, förståelse och kunskap hos familj och till exempel arbetsgivare kan vara mycket värdefullt . Vi kommer dessutom att anordna en kostnadsfri tipspromenad med fina vinster från Ekmans på Torget till de tre som lyckas bäst.”

Ni som vill veta mer och vill delta i tipspromenaden hittar Sköldkörtelförbundet Örebro bakom sittplatsläktaren,  såväl inför matchen som i pauserna.

Läs mer på förbundets hemsida.

Marie Angle