Svenska Spel
BIK Karlskoga logo
  • Följ BIK Karlskoga:
  • Skaffa Cmore
  • Följ BIK Karlskoga på Facebook
  • Följ BIK Karlskoga på Twitter
  • Följ BIK Karlskoga på Instagram
  • Följ BIK Karlskoga på Youtube

Kontakta BIK

Torsten Yngveson
Klubbchef
073-988 10 64
torsten@bikkarlskoga.se

P-A Johansson
Kanslichef
073-988 10 60
kansli@bikkarlskoga.se

Thomas "Sylta" Karlsson
Marknadschef
073-988 10 61
thomas@bikkarlskoga.se

Jakob Bengtzén
Kund & Kommunikationsansvarig
070-730 89 25
jakob@bikkarlskoga.se

Karin Pettersson
Kanslist
073-988 10 65
karin@bikkarlskoga.se

Copyright © 2016-2017 BIK Karlskoga

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB