Svenska Spel
BIK Karlskoga logo

Juniorer & HG

Verksamheten vid de av SIF certifierade elitishockeygymnasierna leds av elitutbildade instruktörer. Eleverna har dessutom tillgång till ”professionell support” i form av materiell, medicinsk och kurativ service. Träningens kvalitet och kvantitet kommer att öka markant mot vad Du tidigare varit van vid. För att orka med detta räcker det inte enbart med talang. Karaktär och ödmjukhet är andra saker som krävs för att nå en positiv utveckling.

Vi i BIK Karlskoga tar tacksamt emot era ansökningar och har sedan vid tre tillfällen (november, december och januari) testdagar där vi tittar på ett urval av de ansökningar som vi får. En grundmålsättning finns att ta in ca 50% av eleverna från hemkommunen men detta är givetvis grundat på konkurrenssituationen och kan variera.
Välkomna med er ansökning till oss i BIK Karlskoga.

Copyright © 2016-2017 BIK Karlskoga

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB