Svenska Spel
BIK Karlskoga logo

Vad är BIK-skolan?

Syftet med BIK-skolan är att klubben vill ge företag och organisationer möjligheten att kompetensutveckla sina medarbetare genom kvalitetssäkrade utbildningar. 

Skolan skapar även en möjlighet att ge kompetensutveckling åt egna spelare, ledare samt personal som de kan dra nytta av i yrkeslivet, vilket kommer att höja klubbens attraktionskraft. 

BIK-skolan kommer också kunna ge en stabil och återkommande intäktskälla för klubben. Utbildningspaketen är anpassade utifrån näringslivets uttalade behov och individers önskan om vidareutveckling.

Utbildningarna kommer att ske i Nobelhallens lokaler där deltagarna från såväl näringslivet som BIK Karlskoga kommer deltaga.

BIK Karlskoga kommer tillsammans med Consensus att dra igång BIK-skolan i september månad 2018. 

Under hösten 2018 kommer fyra utbildningar att genomföras för att sedan succesivt öka. 

Copyright © 2016-2018 BIK Karlskoga

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB