Svenska Spel
BIK Karlskoga logo

Utbildningar 2018

Stresshantering – En utbildningsdag
Pris: 6000 kr + moms/person
Utbildningsledare: Sören Hjälm

Fokus är att förstå varför och hur stress uppstår och kan upplevas (symtom) och påverka vår kropp vid långvarig exponering samt vad som är möjligt att göra för att förstå hur man hanterar den stress man upplever. Utbildningen lägger fokus på stresshanteringsmetoder, beteendeanalyser samt anspänningsreglerande tekniker. Utbildningen bygger på evidensbaserade teorier och modeller och varvar korta teorigenomgångar med praktiska övningar och gruppsamtal.

Målgrupp: Samtliga på företaget

Excel grundutbildning – En utbildningsdag
Pris: 6000 kr + moms/person

En utbildning med syfte att skapa förutsättningar för organisationens mindre avancerade användare att nyttja Excel på ett bättre sätt och därmed effektivisera respektive individs arbete.

Efter avslutad kurs har kursdeltagarna fått en förståelse för grunderna i kalkylering. Kunskaper rörande tabellhantering. Utbildning kopplat till 3D-kalkylering och en förståelse för hur man arbetar med diagram och utskrifter.

Målgrupp: Nybörjare och personer som lärt sig Excel på egen hand.

Projektmedarbetare – En utbildningsdag
Pris: 6000 kr + moms/person

Projektmedarbetare är en kurs som ger deltagaren ökade kunskaper om projekt som arbetsform. Du får lära dig vilka faser och steg som ingår i projektarbete samt känna igen projektarbetets återkommande struktur och arbetssätt. Du får även lära dig vilka begrepp som är centrala i projektarbete och vad dessa står för.

Efter denna kurs har du kunskaper om hur ett projektarbete planeras, genomförs och avslutas. Du kommer även efter kursen att förstå vilka krav som ställs på dig som projektmedlem samt vilka krav du har rätt att ställa på projektledaren. Deltagarna kommer att lära sig hur man förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Deltagarna kommer även att lära sig praktiska metoder, tekniker och administrativa rutiner.

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som arbetar i projektform d v s: projektledare, projektbeställare, projektdeltagare etc. och som vill öka sin förmåga eller förståelse i att arbeta i projekt.

Arbetsmiljö grund – Två utbildningsdagar
Pris: 12 000 kr + moms/person

I kursen behandlas grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet. Vi redogör för vad arbetsmiljölagstiftningen säger som bakgrund till reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivarens ansvar och vad som gäller vid delegering av arbetsmiljöansvar kommer särskilt att belysas. Vi tittar också på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken kan fungera och informerar om arbetsanpassning och rehabilitering. Gruppvisa diskussioner kommer att förekomma.

Målgrupp: VD, chefer med personalansvar, HR, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga.

Säljutbildning – Två utbildningsdagar
Nobelhallen

Elsäkerhet/arbetsförskrifterna – En utbildningsdag
Nobelhallen

Projektledning grund – Tre utbildningsdagar
Nobelhallen

Kommunikation – En utbildningsdag
Nobelhallen

Copyright © 2016-2018 BIK Karlskoga

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB